Informace pro rodiče

Pokud máte zájem přihlásit své dítě do sportovní gymnastiky, prosíme kontaktujte někoho z trenérů, domluví se s Vámi na nějaké vzorové hodině. Pokud dítě splňuje věkovou kategorii pro přípravku, stačí dítě dovést na trénink, první hodina je zdarma. Na začátku školního roku bude probíhat nábor, informace budou uveřejněny na titulní stránce.

Pokud je dítě již starší, bude zařazeno do kroužku, z kterého se může propracovat do jednotlivých oddílů výkonostní gymnastiky.