Pravidla oddílu

Pravidla pro děti

 • Sám bez přítomnosti trenéra nevstupuji do tělocvičny (do ukončení předchozího tréninku), molitanové jámy.

 • Bez pokynu trenéra nechodím v tělocvičně na nářadí.

 • Na trénink chodím vždy upraven/upravená.

 • Nosím vhodný cvičební úbor (děvčata – gymnastický dres, legíny, chlapci – přiléhavé tričko, kraťase).

 • Mám vždy upravené vlasy.

 • Nenosím prstýnky, náramky, řetízky a dlouhé náušnice.

 • Do tělocvičny nepatří jídlo ani žvýkačky.

 • Pití v plastové lahvi si pokládáme na první okno v tělocvičně.

 • Při neúčasti na tréninku se řádně omluvím (sms, email, apod.).

Pravidla pro zákonné zástupce dítěte

 • Své dítě jsem poučil/poučila o pravidlech pro děti.

 • Zákonný zástupce dítěte není při tréninku přítomen v tělocvičně.

 • Dítě chodí na trénink včas (neexistuje chodit později, po rozcvičce), dítě si včas vyzvedáváme.

 • Potřeby s trenérem řešíme předem emailem, ne před nebo po tréninku. Nemocné nebo zraněné dítě na trénink nechodí a je omluveno.

 • O zařazení dítěte do družstva a účastí na závodech, výběru závodů rozhoduje trenér.

 • Vracení příspěvku za trénink – pouze při dlouhodobé nemoci (20 dnů) a řádném a včasném omluvení.

 • Platba členských a oddílových příspěvků probíhá na účet 2100661120/2010 (Fio banka), variabilní symbol „rodné číslo dítěte“ a do poznámky „SG – příjmení a jméno člena“ a to formou úhrady půlročního“ nebo ročního členského a oddílového příspěvku.

Aktualizováno 5.9.2018