Pravidla oddílu

Činnost v oddílu je možná pouze na základě řádně vyplněné elektronické (registrace v klubovém systému) nebo papírové formy přihlášky a po přidělení člena do tréninkové skupiny (družstva) a přidělení trenéra a rozpisu tréninkových hodin. Družstva jsou členěny podle věku, výkonnosti. Jsou omezena kapacitou tělocvičny i trenérů. O zařazení do družstva, účasti a výběru soutěží rozhoduje trenér. Všesportovní příprava  a kroužky sportovní gymnastiky jsou jednoroční kurz pouze pro danou věkovou kategorii.

Oddílový členský příspěvek je možné platit pololetně pouze bezhotovostně na základě vystaveného platebního příkazu (faktury). Bez včasného zaplacení oddílového členského příspěvku není činnost v oddílu možná. V případě dlouhodobé nemoci (delší než 30 dnů) lze po dohodě s trenérem vrátit část oddílového členského příspěvku.

Pravidla pro děti:

 • Sám bez přítomnosti trenéra nevstupuji do tělocvičny (do ukončení předchozího tréninku), molitanové jámy.
 • Bez pokynu trenéra nechodím v tělocvičně na nářadí, dbám jeho pokynů.
 • Nosím vhodný cvičební úbor (děvčata – gymnastický dres, legíny, chlapci – přiléhavé tričko, kraťase).
 • Na trénink chodím vždy upraven/upravená, dlouhé vlasy mám v culíku.
 • Nenosím prstýnky, náramky, řetízky a dlouhé náušnice.
 • Do tělocvičny nepatří jídlo ani žvýkačky.
 • Při neúčasti na tréninku se předem řádně omluvím (v aplikaci klubového systému)

Pravidla pro zákonné zástupce dítěte:

 • Své dítě jsem poučil/poučila o pravidlech pro děti
 • Při neúčasti na tréninku své dítě předem řádně omluvím (v aplikaci klubového systému)
 • Zákonný zástupce dítěte není při tréninku přítomen v tělocvičně.
 • Dítě chodí na trénink včas (neexistuje chodit později, po rozcvičce), dítě si včas vyzvedáváme.
 •  Nemocné nebo zraněné dítě na trénink nechodí a je omluveno.
 • Potřeby s trenérem řešíme předem emailem, ne před nebo po tréninku.
 • Všechny potřebné informace ze strany trenéra by měly být v klubovém informačním systému

Aktualizováno 31.8.2021