Přípravka

Gymnastická přípravka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín je nejpočetnějším družstvem v oddíle. Každoročně ji navštěvovuje kolem padesáti dětí.

Se sportovní gymnastickou, přesněji řečeno s jejími úplnými základy mohou na Vsetíně v oddíle TJ Sokol Vsetín začít již pětiletá děvčátka a šestiletí chlapci. Po dvou letech v družstvu přípravky, ve které procházejí základní pohybovou průpravou, následuje klasický tréninkový proces, který již i pro ty nejmladší vyplňují závody a soutěže. Všeho s mírou a hlavně s chutí. Děti procházejí základní průpravou sportovní gymnastiky – naučí se koordinaci pohybu, rovnováhy, prostorové orientaci a všeobecné obratnosti. Dále pak všeobecným pohybovým dovednostem, disciplíně. Děvčata a chlapci procházejí všeobecnou gymnastickou přípravou a dle schopností a předpokladů jsou zařazeni do jednotlivých družstev, kde již probíhá cílené cvičení zaměřené na sportovní gymnastiku.

Sportovní gymnastikou dáte svému dítěti všestranný sportovní základ pro jakýkoliv jiný sport. Rozvíjí tělo i ducha.

 1 3